வணக்கம் அன்பு நேயர்களே
இனி இந்த blog பேஜ் நம்முடைய கருத்து பதிவிடல்களுக்கும் தமிழின் அழகை ஒன்று கூடி இணைந்து ரசிப்பதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம் .
வாங்க பழகுவோம் !!

Dear  people , from now onwards we can use this blog page to have healthy discussions, poetry etc. Lets enjoy the beauty of Tamil language together.  Lets start!!